Paula & Josip

August 15, 2021 - Što reći? Bilo je ovo jedno od onih vjenčanja zbog kojih se i bavim fotografiranjem. Još kada smo bili na sastanku i kad...
Read the Full Post »